Digital Marketing B2B

Hoe verleid ik meer potentiële klanten tot koop en herhalingsaankoop van mijn product? Dit was de uitdagende vraag die een B2B-adviesbureau mij stelde. Ik schreef voor hen een digital marketingplan.

Branding

Grondige analyse toonde aan dat het van belang was om de brand awareness en klantretentie te verbeteren. Om de conversies te verhogen en een optimale klantwaarde te realiseren, hadden zij allereerst een up-to-date digitale leadgeneratie strategie nodig.

Persona’s

Om te komen tot het gewenste aantal leads zijn we begonnen met het formuleren van de SMART doelstellingen en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Via doelgroep onderzoek hebben we daarna de belangrijkste persona’s en hun pains & gains en de boodschap en propositie bepaald. Vervolgens hebben we de ideale digital marketingmix, prioritering en fasering uitgewerkt om de doelgroep te kunnen bereiken en vasthouden.

Customer journey

Om de doelgroep op de juiste manier te benaderen en de conversies te verhogen, hebben we buyer – en customer journeys in kaart gebracht volgens het See Think Do Care model van Google. Met behulp van een content kalender hebben we vervolgens de verschillende stappen van de journeys uitgewerkt in een concreet actieplan. Tot slot gaf de in het plan verwerkte business case inzicht in de kosten en baten (ROI) en kritische succesfactoren (KSF’s).

Customer journey van de klant volgens het See Think Do Care model van Google - 3V Communicatie
Klantreis volgens het See Think Do Care model

Werkzaamheden: branding | awareness | leadgeneratie | buyer journey | customer journey | klantreis | digital marketingstrategie | digital marketing plan | digital marketing advies

Meer weten over deze opdracht?

Terug naar Mijn portfolio