Disclaimer

3V Communicatie verleent je hierbij toegang tot de website www.3vcommunicatie.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Intellectueel eigendom

Alle foto’s en teksten zijn eigendom van 3V Communicatie en zonder schriftelijke toestemming van 3V Communicatie is het niet toegestaan fotomateriaal, tekst of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 3V Communicatie.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen op mijn website, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en bedoelde prijzen. Fouten zoals programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 3V Communicatie te mogen claimen of te veronderstellen.

3V Communicatie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. 3V Communicatie behoudt het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 3V Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.